دربهای رول آپ ضد آتش و ضد دود گالوانیزه

.جنس درب از پروفیل گالوانیزه می باشد

.مقاومت درب در مقابل آتش حداکثر 120 دقیقه می باشد

ساخت کشور آلمان

موتور درب و تابلو فرمان ساخت کشور آلمان

درب شامل سنسور دود ، کلید اضطراری ، آژیر خطر ، و نوار اطمینان می باشند.